Modernizacja instalacji elektrycznej

elektrykBezpieczeństwo mieszkańców budynku zależne jest również od stanu technicznego instalacji elektrycznej. Pomijając fakt coraz większego zapotrzebowania gospodarstwa domowego na energię elektryczną niesprawna instalacja to ryzyko porażenia prądem i pożaru.

Wykonując większy remont lub przebudowę konieczne jest zatroszczenie się o sprawdzenie, a w razie potrzeby także zmodernizowanie istniejącej instalacji elektrycznej. Zmodernizowana instalacja elektryczna powinna spełniać określone wymogi.

Należy zastosować odrębne przewody neutralne oraz ochronne, główne i miejscowe połączenia wyrównawcze, wyłączniki nadmiarowe jako zabezpieczenie obwodów. W razie przeciążenia bądź uszkodzenia powinno działać jedynie zabezpieczenie znajdujące się najbliżej miejsca awarii. Jako środek dodatkowy do ochrony przed porażeniami powinno się stosować wyłączniki różnicowoprądowe. Warto pomyśleć o pełnej ochronie złożonej z ochronników klasy II w złączu i klasy III w rozdzielnicy głównej i w pobliżu urządzeń elektronicznych. Zabezpieczy to je przed skutkami przepięć wywołanych uderzeniem pioruna. Dobrze wymienić starą instalację aluminiową na przewody miedziane.

Instalacja powinna być podzielona na osobne obwody ze stykami miedzianymi na wszystkich gniazdach wtyczkowych. Przy okazji można zainstalować dodatkowe gniazda i oświetlenie w miejscach, gdzie do tej pory ich brakowało.