Nadzór nad budową domu

Zamysł zbudowania swego domu należy zacząć od wyszukania optymalnej parceli budowlanej. Chyba, że jesteś wśród takich farciarzy, którzy już nią dysponują. Najlepiej by parcela była od razu uzbrojona, tzn. były na niej wszelkie media: prąd, gaz, woda oraz kanalizacja. W przeciwnym wypadku doprowadzenie ich może być drogie – chyba, że rekompensuje to cena parceli.

Wtedy trzeba dopasować projekt. Dobierając projekt trzeba mieć na baczności obowiązujące na terenie powiatu warunki zabudowy. Ustalają one wymogi jakie ma wypełniać projekt budowli. W przewadze wypadków najczęściej wybierane są modne projekty gotowe z wykazów dużych firm architektonicznych. Są one unormowane i dopracowane. Ludzie o bujniejszych ambicjach będą musieli wyłożyć wielokrotność ceny gotowego projektu budynku na oryginalny projekt zamówiony u architekta.

Pozyskanie pozwolenia na budowę od 2015 roku nie jest przymusowe, starczy samo zawiadomienie do powiatu, jeśli „obszar oddziaływania zamyka się w granicach działki”, czyli przykładowo nie jest problematyczny dla sąsiadów. To zależy także od układu działki (odległość obiektu od granicy parceli). Do zgłoszenia należy dodać projekt architektoniczny (konieczne kilka kopii).

Budowa domostwa w systemie gospodarczym (samodzielna) nie jest dla wszystkich. Pochłania to dużo czasu i umiejętności budowlanej, przeto też część inwestorów rusza do przedsiębiorstwa budowlanego. Popularne są kursujące w sieci legendy o niesolidności przedsiębiorstw budowlanych, przeto właściwie jest zweryfikować firmę, jakiej powierzymy wybudowanie kosztującego kilkaset tysięcy złotych domu. Korzystnie też wypytać wszelkich kolegów o osądy.

Bez względu na wszystko inwestor musi wskazać kierownika robót budowlanych, który będzie prowadził roboty budowlane. Z kolei nadzór nad kierownikiem budowy spełnia w zakresie nadzoru inwestorskiego inspektor nadzoru, jaki może zostać powołany przez inwestora dobrowolnie albo obligatoryjnie w wypadku realizacji robót o szczególnie skomplikowanym charakterze.

Wykonywany przez inspektora nadzór budowlany (więcej o nadzorze tutaj) pozwala inwestorowi zatroszczyć się o swoje interesy, gdyż większość ludzi zaczynających budowę nie ma po prostu wystarczającej wiedzy budowlanej. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik robót budowlanych (który może być pracownikiem lub właścicielem firmy budowlanej) nie może być jedną osobą. Ich interesy są sprzeczne z samej reguły. Inspektor nadzoru może dawać wytyczne kierownikowi robót budowlanych w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Delegowanie nadzoru budowlanego wprowadza co prawda poważniejsze nakłady, ale na koniec pozwala zminimalizować niekontrolowane nieprzewidziane wydatki (na modyfikacje) poprzez bieżący nadzór budowlany nad pracami.